Školní psycholog

V měsíci dubnu bude ve škole přítomna školní psycholožka ve dnech

5.4.  8.00 – 13.00 hod.
13.4. 9.30 – 11.30 hod.