Výsledky zápisu

 

Masarykova základní škola Morašice

Výsledky zápisu do 1.ročníku  pro školní rok 2018/2019

uchazeč č. 1    přijat

uchazeč č. 2    přijat

uchazeč č. 3    přijat

uchazeč č. 4    přijat

uchazeč č. 5    přijat

uchazeč č. 6    správní řízení přerušeno

uchazeč č. 7    přijat

uchazeč č. 8    přijat

uchazeč č. 9    přijat

uchazeč č. 10    přijat

uchazeč č. 11    přijat

uchazeč č. 12    podána žádost o odklad

uchazeč č. 13    přijat

uchazeč č. 14    podána žádost o odklad

uchazeč č. 15    přijat

uchazeč č. 16    přijat

uchazeč č. 17    přijat

uchazeč č. 18    přijat