Sdělení školní jídelny

Všichni strávníci jsou automaticky přihlášeni od 4. září 2018 ke stravování. Případnou změnu je třeba ohlásit vedoucí stravování, nebo pomocí webové stránky www.strava.cz.
Pro platbu v hotovosti prodej ve školní jídelně:

pátek 31.8.     7.00 – 14.00 hod.
pondělí 3.9.   9.00 – 14.00 hod.