Databáze kontaktů

Kde hledat pomoc pro děti rodiče v psycho – sociální síti v Litomyšli a okolí?  

 

Název instituce Telefon Adresa Ostatní informace
výchovný poradce,
školní metodik prevence
Příslušná základní škola 

461 612 774

Morašice 27
Linky důvěry
linka bezpečí 800 155 555 nonstop – bezplatný provoz
rodičovská linka 840 111 234 Po, St, Pá 13 – 16 hod, Út, Čt 16 – 19 hod
linka důvěry Ústí n. Orlicí 465 524 252 nonstop
Pedagogicko psychologické poradny
PPP Svitavy 461 532 486 Riegrova 11, Svitavy pobočky též v Litomyšli (Partyzánská 775), Poličce a Moravské Třebové
PPP Ústí n. Orlicí 465 521 296 Královéhradecká 513, Ústí n. Orlicí pobočky též v Lanškrouně, Žamberku
a Vysokém Mýtě
Střediska výchovné péče
SVP Mimoza 465 526 969 Lázeňská 206, Ústí n. Orlicí každý čtvrtek v lichém týdnu v Litomyšli
(J. E. Purkyně 918)
SVP Archa 469 623 786 Školní nám. 11, Chrudim
Další zařízení pomoci
Rodinná a manželská poradna 461 532 604 Purkyňova 14, Svitavy
Soukromé psychologické praxe
Mgr. Libor Troneček 603 349 409 Šmilovského1122, Litomyšl
PhDr. Jana Klumparová 608 181 543 Smetanovo nám. 58, Litomyšl
Mětský úřad Litomyšl
Oddělení soc. právní ochrany 461 653 432 Vedoucí Mgr. Sylva Přikrylová
Koordinátor prevence kriminality 461 653 443 Mgr. Pavel Voříšek