Máme doma deváťáka

 

Zprávy výchovného poradce:

Výchovným poradcem je Mgr. Dana Drahošová

Pokud byste se potřebovali o čemkoli poradit nebo se zeptat,  jsem tu pro vás k dispozici.

Kontaktovat mě můžete:

1) osobně v době konzultačních  hodin :
úterý  – Út-  8.50.-  9.35  nebo po předchozí domluvě i jiný termín

2) na e-mailu DanaDrahosova@seznam.cz

3) telefonicky – 732 386 311 nebo tel. ZŠ 461 612 774

Přehled škol v celé republice najdete na www.atlasskolstvi.cz . Tyto stránky jsou propojeny i s webovými stránkami příslušné školy.

Katalogy všech škol Pardubického kraje jsou dostupné na školském portálu Pard. Kraje

http://www.klickevzdelani.cz/Managementškol/Ředitelna/PřiijímacřízenínaSŠ.aspx

Pedagogicko-psychologická poradna – profesní orientace

Pedagogicko-psychologická poradna nabízí pomoc při výběru školy studiem tzv. profesní orientace.Testy mohou pomoci rozhodnout zda by bylo lepší zvolit humanitní či technické zaměření, bude-li vhodnější učební obor nebo třeba studium na gymnáziu.
Testy profesní orientace zatím provádí poradna zdarma.

Na naší škole pro nahlášené  žáky proběhne toto vyšetření 4. ledna 2018. Pracovnice PPP ihned testy vyhodnotí a v odpoledních hodinách si rodiče mohou přijít pro výsledky. Případně si domluvit konzultaci k výsledku v Litomyšli ( pokud nebude vyhovovat termín ve škole)

Konzultace na Úřadu práce

Vodítkem při výběru školy – budoucího povolání mohou být informace zaměstnanců úřadu práce, kteří mají 100% přehled o žádaných profesích a o profesích nepotřebných.

I zde mohou žáci dostat testy, které jim odhalí jejich zájmovou orientaci. Podobné testy jsou přístupné na www.gwo.cz

Další nabídkou jsou i návštěvy přehlídek středních škol, o jejichž konání jsou děti průběžně informovány.

Nemalou roli při rozhodování může sehrát také návštěva škol, o nichž uvažujete. Doporučuji proto využívat Dnů otevřených dveří. Termíny jejich konání zjistíte jednak na burzách, kde obdržíte od zástupců škol letáky s mnohými informacemi, jednak na webových stránkách škol a v neposlední řadě v katalogu škol nebo na nástěnce ve třídě.

Pokud se však rozhodnete zúčastnit se přehlídky škol nebo Dne otevřených dveří , napište prosím předem omluvenku do žákovské knížky.

Internetové odkazy, kde můžete hledat pomoc:

www.uiv.cz

www.scio.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.zaskolou.cz

www.skolaonline.cz

www.istp.cz

www.nuov.cz

www.hledam-skolu.cz

www.infoabsolvent.cz

Na závěr Vám přeji hodně sil při hledání řešení „ Kam s ním“ a šťastnou ruku při výběru té správné školy.

Dana Drahošová