Historie

 

1654 – v rámci zápisu o počtu obyvatel a domů je první zmínka o místnosti pro vyučování

1714 – dle kroniky kantor Stehlík a jeho předchůdce postavili ze starého dříví chaloupku ve které se učí

1804 – dostavěna budova, která celá sloužila jako škola

1861 – škola byla jednotřídní a přišlo 180 žáků a tak seděli na oknech, na posteli učitele i na zemi

1863 – škola rozšířena na dvojtřídní

1865 – obecní výbor rozhodl o zakoupení chalupy J.Nešpora a zahájení výstavby nové školy

1869 – spojené obce morašické (Morašice, Lažany, Říkovice, Sedlišťka, Nová Sídla, Újezdec) zahájily stavbu trojtřídní školy. Tato škola je základem současné školy.

1875 – upraven ve škole byt pro učitele a provedena přístavba kůlny pro školní palivo

1878 – zřízena při školní budově „letní tělocvična“ – hřiště

1881 – započata výstavba IV. třídy a záchodů

1885 – provedena stavba školní studny s pitnou vodou (studna je dochována do dnešní doby, je uzavřena, neužívána)

1907 – část žáků přešla do nové samostatné školy v Říkovicích, morašická škola je pětitřídní a má 331 žáků

1920 – na školu je umístěna věžička a v ní věžní hodiny – ukazují čas i v dnešní době

1922 – žáci z Újezdce začali být vyučováni ve vlastní škole

1925 – dokončeny stavební úpravy – upraven nový vchod do školy, nová střecha

1927 – škola má pouze 110 žáků ve třech třídách

1933 – žáci z Újezdce opět začali docházet do Morašice

1936 – povolena výstavba měšťanské školy

1937 – probíhá rozsáhlá přestavba školy – přistavěno další podlaží, byt, tělocvična , školní kuchyň, zavedeno ústřední topení, byla zahájena výuka i měšťanské školy

1938 – přestavba dokončena a škola slavnostně 21.8. otevřena – budova v této základní podobě je dochována do dnešní doby, obecná i měšťanská školy dohromady měly 8 tříd

1947 – byla přejmenována na Újezdní měšťanskou školu T.G.Masaryka

1972 – uzavřena malotřídka v Říkovicích – žáci přešli do Morašic

1974 – provedena generální rekonstrukce elektroinstalace v celé škole

1979 – rekonstrukce ústředního topení v celé škole

1981 – MŠ, která sídlila v budově školy, odchází do vlastního areálu

1985 – uzavřena malotřídka v Makově – žáci přešli do Morašic

1993 – znovuotevření malotřídní školy v Makově

1994 – školní jídelna se přesouvá z budovy školy do areálu MŠ Morašice

1995 – provedena komplexní rekonstrukce rozvodu vody a sociálních zařízení v celé budově

1997 – škola přechází ve vytápění na plyn

1999 – provedena výměna oken v severní části budovy, celkem 21 oken

2006 – výměna oken ve zbývající části budovy, zateplení, nová fasáda

2007 – úprava chodníků kolem školy, zaplocení hracího koutu pro školní družinu

2014 – rekonstrukce dolní chodby, výměna vstupních dveří do  školy