Základní informace

Jsme plně organizovaná základní škola. Od 1.9.2007 začínáme postupně realizovat vlastní vzdělávací program „Škola poznávání“. Pro žáky I.stupně má škola 2 oddělení školní družiny, pro žáky II.stupně je zřízen školní klub, který se zabývá různorodou zájmovou a mimoškolní činností. Sportovní aktivity jsou řízeny školním sportovním klubem.

Naše škola je spádovou školou pro okolní vesnice, žáci k nám dojíždějí z 11 vesnic. Přibíráme žáky z malotřídní školy v  Makově (do 4. ročníku) a z malotřídní školy ve Vidlaté Seči (do 6.ročníku). Přes 70% našich žáků je dojíždějících

Ve škole pracuje pobočka ZUŠ Dolní Újezd a žáci tak bez dojíždění mohou navštěvovat různé obory této ZUŠ přímo u nás ve škole. Škola od roku 1993 vydává školní časopis „Třesk“, který již získal řadu ocenění v celostátních soutěžích školních časopisů. Chod školy v současnosti zajišťuje 10 učitelů,     2 vychovatelky, 2 provozní pracovníci a externí spolupracovníci.

Škola nemá vlastní stravovací zařízení a žáci tak docházejí do 100 m vzdálené školní jídelny při MŠ Morašice. Ve škole je samostatná odborná učebna na výuku přírodovědných předmětů, škola má počítačovou učebnu se 17 pracovními místy. V této učebně mají žáci možnost přístupu na internet, další možnost přístupu na internet je v prostorách školního klubu.