Zaměstnanci

ředitel školy Karel Kovář
zástupce ředitele Mgr. Hana Heroldová
výchovný poradce Mgr. Dana Drahošová
pegagogičtí pracovníci Mgr. Dáša Kmošková
Mgr. Vlasta Macková
Ivana Rejmanová
Mgr. Iveta Nováková
Mgr. Jana Renzová
Mgr.  Simona Edlmanová
 Mgr. Andrea Dušková

Mgr. Hana Vanišová

Vychovatelky Zdeňka Fikejzová
Stanislava Coufalová
Provozní pracovníci Dana Trávníčková
Blanka Komínková