Organizace roku

Školního rok 2017/2018

1. pololetí           4.9.2017 – 31.1.2018

2. pololetí           1.2.2018 –  29.6.2018

Přidělení tříd

1. +2.ročník              p.uč. Rejmanová Ivana

5. ročník                   p.uč. Macková Vlasta

3. +4. ročník          p.uč. Kmošková Dáša

6. ročník                  p.uč. Edlmanová Simona

7. ročník                 p.uč. Renzová Jana

8. ročník                 p.uč. Nováková Iveta

9 .ročník                 p.uč. Dušková Andrea

výchovná poradkyně     p.uč. Drahošová Dana

školní preventista            p.uč. Renzová Jana

školní družina

1. oddělení       1.-2.ročník     p.vych. Fikejzová Zdeňka

2. oddělení       3.- 5.ročník    p.vych Coufalová Stanislava

školní klub        6.-9.ročník     p.vych Coufalová Stanislava