Přijímací řízení od r. 2009

Přijímací řízení – informace lze nalézt v sekci výchovný poradce.