Schůzky


 1. zápis parlamentu – září 2017
 • Při první seznamovací schůzce parlamentu jsme probírali slušné chování ve škole a mimo školu.
 • Poprvé parlament vede nová paní zástupkyně Hana Heroldová.
 • Úspěšně byl zvolen zástupce parlamentu Bohuslav Říha.
 • Úspěšně byly zvoleny i zapisovatelky Adéla Sádecká a Jolana Klejchová, které mají za úkol shrnout a zapsat každou schůzku parlamentu.
 • Z každé třídy jsou vysláni dva zástupci, kteří reprezentují svou třídu a mají za úkol nejenom chodit na každou schůzku, která se bude konat každý měsíc.
 • Je potřeba apelovat na spolužáky aby dodržovali tyto pravidla: Po odchodu ze školy uklidit si boty do sáčku a nenechávat úbory na tělesnou výchovu v šatnách. Zdravit zaměstnance školy a obyvatele vesnice Morašic. Důležité je také slušné chování v obchodě, na zastávce, v jídelně a na hřišti. Prosíme tyto pravidla dodržovat, aby se o naší škole mluvilo jen v dobrém smyslu.

Jolana Klejchová a Adéla Sádecká, 9. třída

 

 1. zápis z parlamentu: 22. září 2017
 • Hlavní náplní druhé schůzky parlamentu bylo Desatero naší školy. Společně jsme si prošli jak práv, tak i povinnosti a řekli jsme si k nim nějaké výhrady- s Desaterem naší školy budeme pokračovat i při další schůzce.
 • Byli jsme informováni, že se chystá výstava Barvy podzimu, která bude v týdnu od 16.10. – 22.10. 2017, v tomto týdnu se také uskuteční třídní schůzky a to 17.10.2017
 • Na čtvrtek 28. 9. 2017 připadá státní svátek a na pátek 29. 9. 2017 navazuje ředitelské volno.
 • Je už také známo každoroční datum akce sběru papíru a to od 18. 10. – 20. 10. 2017- přesné hodiny sběru budou ještě upřesněny. Promýšlíme také změnu odměny, doteď to byl bazén.
 • Projednáváme, že by si školní parlament navrhl své razítko.
 • Pořád je potřeba ve třídě apelovat na spolužáky na dodržování pravidel v šatně a to: vždy při odchodu ze školy si boty dát do látkového sáčku a také si nenechávat cvičební úbory v šatnách.

Adéla Sádecká a Jolana Klejchová, 9. třída

 1. zápis parlamentu – 6. října 2017
 • Při třetí schůzce parlamentu jsme doprobírali desatero naší školy. Určité body budou z desatera odebrány a za ně budou přidány jiné. Ještě přesněji upřesníme.
 • Další přišlo na řadu chování žáků ve škole, o přestávkách, během vyučování.
 • Máme n škole novou školní psycholožku, která naši školu bude navštěvovat přibližně dvakrát do měsíce, už navštívila a 2. třídu, 3. a 4. třídu. Není tu jen pro nás jako celou třídu, ale můžete si i sami sjednat schůzku a říci jí co vás trápí. Možnost je tu i pro rodiče. Myslíme si, že tohle je určitě dobrý posun pro naší školu.
 • Konal se i přespolní běh v Litomyšli, kterého se zúčastnilo poměrně dost žáků z naší školy. Tímto jim chceme pogratulovat a poděkovat za reprezentaci školy.
 • října se u nás ve škole koná holínkový recesní den a rodičovské sdružení. Bude i výstava Barvy podzimu.
 • Tradičně tu máme sběr starého papíru. Bude se konat od – 20. října, hodiny konání jsou napsané na plakátu. O odměně se stále polemizuje.
 • října se koná burza středních škol ve Svitavách, což je informace pro 9. ročník.
 • Podzimní prázdniny vycházejí na 26. a 27. října.
 • Další schůzka parlamentu se bude konat 3. listopadu.

Jolana Klejchová, Adéla Sádecká 9.třída

 1. zápis parlamentu- 3.listopadu
 • I při 4. schůzce parlamentu padlo slovo na šatny a úbory. Šatny se velice zlepšily, jen nějací jedinci nám to neustále kazí a stále se řeší místo na úbory.
 • Nesmíme také zapomínat na naše chovaní jak na veřejnosti, tak i ve škole. Apelujeme na chlapce a záchody.
 • V listopadu nás opět navštíví školní psycholožka a to 14. 11. – seznámí se se 6. a 7. třídou a 24.11. – proběhne seznámení s 8. třídou.
 • Naše internetové stránky se aktualizují, doplňují se fotky a také by měly přibýt rozvrhy a změny hodin. Což bychom všichni rádi uvítali.
 • Probíhá také výběr třídních sedáků.
 • Nově je každý den od 7:00 do 7:45 otevřená učebna informatiky, pro školní potřeby.
 • Jako každoročně proběhne spaní ve škole pro a 5. ročník, které připravují žáci a žákyně 8. a 9. tříd a to 10. – 11. listopadu.
 • listopadu proběhne pedagogická porada.
 • – 9. třídu čeká 20. listopadu kino o kráse Brazílie.
 • listopadu navštívíme Smetanův dům Trapas Nepřežiju – etiketa.
 • 11. nás budou reprezentovat mladší chlapci ve florbale.
 • V úterý 7.11. o velké přestávce proběhne shromáždění žáků, které bude pokaždé jednou za 2 měsíce, zhodnotíme září a říjen v naší škole.

Adéla Sádecká, Jolana Klejchová 9. třída

 1. 5. zápis parlamentu 24.listopadu
 • V půlce listopadu proběhla pedagogická porada
 • Je potřeba apelovat na své spolužáky, aby se důkladněji chystali do školy, nezapomínali pomůcky a domácí úkoly.
 • a 15. prosince nás opět navštíví školní psycholožka, která zavítá do určitých tříd,
 • Probíhá úprava našich webových stránek.
 • Nejbližší akce, která je pro až 9. třídu, tyto třídy navštíví Smetanův dům v Litomyšli. Bude se jednat o etiketu, která by nás měla naučit správnému chování.
 • Jako obvyklá akce tu budou Čerti, kteří přivítají do naší školy v úterý 5. prosince.
 • Každé pondělí se bude konat setkání na velké chodbě, kde se sejde celá škola a společně oslaví jednotlivé adventy. Poslední setkání bude teda v pátek 22. prosince.
 • prosince bude rodičovské sdružení také rozsvícení naší školní zahrady, kde budou různé stánky jako minulý rok. Určitě stojí za návštěvu.
 • V listopadu proběhly turnaje ve florbale. Chlapců z 6. a 7. třídy, kteří obsadili krásné 4. místo a také chlapců z 8. a 9. třídy, kteří obsadili 8. místo  a nesmíme zapomenout na dívky z 8. a 9. třídy, které skončily na 1. místě a ve čtvrtek 30.11. budou bojovat v okresním kole v Moravské Třebové.

Jolana Klejchová, Adéla Sádecká 9. třída

 

 1. zápis parlamentu
 • V úterý 19. prosince proběhne druhé setkání žáků na chodbě, kde opět zhodnotíme uplynulé události.
 • Dne 14. prosince proběhly rodičovské schůzky.
 • Ve čtvrtek 14. 12. úspěšně proběhlo rozsvícení naší zahrady.
 • Už tradičně probíhá adventní setkávání na chodbě, kde si zpříjemňujeme adventní období.
 • Od 23. prosince nás čekají vánoční prázdniny.
 • Po vánočních dnech volna na nás budou čekat nové skříňky, které budou sloužit na úbory na tělocvik.

Adéla Sádecká, Jolana Klejchová 9. třída

 1. zápis parlamentu
 • Na 7. schůzce parlamentu jsme probírali naše webové stránky, které budou úplně nové, ale to se ještě včas dozvíte.
 • Také jsme shrnuli nové věci, které přibyly v naší školičce. Skříňky na úbory, skříňky ve výtvarné třídě na kufírky, přihrádky na dolní chodbě na tašky pro děti ze družiny, lavice a židle, stojan na mapu a nové tabule. Abych to všechno zhodnotila, máme plno nových věcí, kterých bychom si měli vážit a dobře o ně pečovat.
 • ledna nás čeká pololetní vysvědčení a poté 2. února pololetní prázdniny, je zde možnost navštívit Ledovou Prahu jako každý rok.
 • I letos nás čeká Masopust, tento rok to spadá na února
 • Možnost je během února navštívit naší školní psycholožku – 8. a 22.února
 • února se koná karneval.
 • Během února proběhne celá řada školní soutěží, olympiáda v českém jazyce, zeměpisná, biologická olympiáda, školní kolo recitační soutěže.

Jolana Klejchová, Adéla Sádecká 9. třída