Složení

12.   Žákovský parlament
školní rok   2017 – 2018

předseda:            Bohuslav Říha

zapisovatelé:        Jolana Klejchová, Adéla Sádecká

zástupce školy:  Mgr. Hana Heroldová

zástupci tříd:

1 a. 2.ročník :     Vojtěch Štěpán,  Aneta Rošková

3. a 4. ročník : Denisa Hurychová, Ema Dvořáková

5. ročník :         Václav Nováček, Anna Vostrčilová

6. ročník :        Adam Petráň, Petra Hynková

7. ročník:          Adéla Bauerová, Martin Zezula

8 .ročník:         Kamila Kusá, Markéta Říhová

9.ročník :         Bohuslav Říha, Adéla Sádecká, Jolana Klejchová