Vyučovací hodiny

I. stupeň
1. hodina 7:55 8:40
2. hodina 8:50 9:35
3. hodina 9:50 10:35
4. hodina 10:45 11:30
5. hodina 12:20 13:05
6. hodina 13:15 14:00
II. stupeň
1. hodina 7:55 8:40
2. hodina 8:50 9:35
3. hodina 9:50 10:35
4. hodina 10:45 11:30
5. hodina 11:40 12:25
6. hodina 13:15 14:00
7. hodina 14:10 14:55
8. hodina 15:05 15:50