Zajímavé odkazy

Odkazy na weby zabývající se prezencí

www.prevko.cz/ – preventivní program v Litomyšli a okolí, možnost využití on-line poradny, vyhledání kontaktů.

DROGY A JINÉ ZÁVISLOSTI:

http://www.drogy-info.cz/

http://www.drogy.net/

http://www.drogy.web3.cz/

http://www.poradenskecentrum.cz – informace a rady pro rodiče o drogách, hráčství, poruchách příjmu potravy, šikaně, atd.

http://www.kurakovaplice.cz

ŠIKANA:

http://www.sikana.org

http://www.poradenskecentrum.cz – informace a rady pro rodiče o drogách, hráčství, poruchách příjmu potravy, šikaně, atd.

PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY:

http://www.pppinfo.cz

SEXUÁLNÍ ZDRAVÍ:

http://www.sexualne.cz/pohlavni-nemoci